Ledige stillinger

 

  • Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå. Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester, og i folkehelsearbeidet. Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vi oppnå bedre resultater og gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning og forbedring av tjenestene og formidling.


  • I seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling er målet å bistå tjenestene med kvalitetsutvikling og sikre bruk av virksomme metoder. Seksjonen rommer også RBUP Øst og Sør sine kommunikasjonsoppgaver og digitale strategi. Vårt mål er å arbeide tett sammen med tjenestene for å sikre forskningsbasert hjelp. Til vår seksjon søker vi:


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send