Ledige stillinger

 

  • Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Seksjon utdanning førstelinjetjenester bidrar til RBUPs overordnede formål om å være en tjeneste for tjenestene i regionen, i nært samarbeid med de andre regionale kompetansesentrene.


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send