Ledige stillinger

 

  • Forskergruppe folkehelse og forebygging arbeider inn mot kommunale barn- og ungetjenester. Stillingene som forskningsassistent og datainnsamler er knyttet til prosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» (KOBA). KOBA har som mål å hjelpe familier med barn i 1. -7. klasse som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten med å mestre skolen bedre. Vi samarbeider med barneverntjenester i Oslo, Bærum og Drammen. Vi søker:


  • RBUP Øst og Sør har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og fagfeltet. Forskergruppe forebygging og behandling gjennomfører praksisnær og relevant evalueringsforskning som er til hjelp for barn og unge. Vi søker:


  • Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og bidrar til ny kunnskap om psykisk helse hos barn og unge. Seksjonen har flere eksternt finansierte forskningsprosjekter som retter seg mot helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehager, skoler og kommunalt barnevern. I tillegg bidrar vi med innspill og evaluering av tjenestenes egne aktiviteter og initiativ. Vi søker:


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send