Hanne Wilhelmsen Giske

Hanne Wilhelmsen Giske

Kommunikasjonskonsulent

hanne.giske@r-bup.no

913 69 191

Kompetanse:
Kommunikasjon

Internkommunikasjon, forskningsfomidling

Om meg

Jeg er særlig opptatt av god informasjonsflyt internt, lettfattelig kommunikasjon eksternt, og at forskningen vår skal komme til nytte for barn og ungdom.

Jeg har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Her hos RBUP Øst og Sør arbeider jeg både med intern- og eksternkommunikasjon, blant annet nye nettsider. Jeg startet i jobben i januar 2017 og har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver på Veterinærinstituttet og i kommunikasjonsbyrå.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send