Hanne Wilhelmsen Giske

Kommunikasjonsansvarlig

hanne.giske@r-bup.no

913 69 191

Hanne Wilhelmsen Giske er kommunikasjonsansvarlig og har ansvar for intern- og eksternkommunikasjon.

Kompetanse

Hanne har blant annet erfaring med webpublisering, forskningsformidling og internkommunikasjon. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver og intranettredaktør på Veterinærinstituttet, og som kummunikasjonsrådgiver i byrå.

Faglig bakgrunn

Hanne har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send