Monica Werner

Kurskoordinator

monica.werner@r-bup.no

450 37 010

Monica Werner er kurskoordinator og jobber med å koordinere og tilrettelegge det praktiske arbeidet rundt kurs og utdanninger.

Kompetanse

Monica jobber tett med kursansvarlige og forelesere, er superbruker i forskningssystemet CRIStin og sitter i webteamet. Hun er ansatt i seksjonen Prosjekt- og kursadministrasjon og er særlig opptatt av at RBUP når ut til sine målgrupper, med det brede tilbudet vi har innen kurs og utdanninger.

Fagbakgrunn

Monica har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send