Unni Tranaas Vannebo

Unni Tranaas Vannebo

Studieleder

unni.tranaas.vannebo@r-bup.no

468 45 148

Kompetanse:
Undervisning

ADBB, ADHD, Forebygging, Førskolebarn, Helsefremmende arbeid, Lærevansker, Marte Meo, Mestring, Nettverksbygging, SDQ, Skolebarn, Sosial kompetanse, Sped- og småbarn, Spedbarnsobservasjon, Språkutvikling, Tidlig intervensjon, Veiledning

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av tidlig innsats i forhold til de minste barna og deres familier, oppfølging premature barn, urolige sped- og småbarn og generelt forebyggende helsearbeid.

Jeg er helsesøster i 100% stilling ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Mitt hovedarbeidsområde i nettverket er for tiden som koordinator for gjennomføringen av ADBB-studien i Trondheim kommune. Jeg har arbeidet som helsesøster i Fosnes kommune i mange år og arbeidet i mange år med Tidlig Intervensjon i Nord-Trøndelag. Jeg er sertifisert Marte meo-veileder og har også 2. avdeling spes.ped med fordypning i tidlig intervensjon.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send