Trude Hamre Sveen

Forsker

trude.sveen@r-bup.no

472 61 822

Trude Hamre Sveen er forsker i seksjonen Forskergruppe førstelinjetjenester.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send