Thomas Kristian Tollefsen

Thomas Kristian Tollefsen

Doktorgradsstipendiat

thomas.tollefsen@r-bup.no

922 53 279

Kompetanse:
Forskning

Brukermedvirkning, psykisk helsearbeid i kommunen, utfallsmål

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av at barn og ungdommers perspektiv skal løftes frem og tas på alvor, når de mottar hjelp for psykiske vansker.

Jeg er utdannet psykolog fra UiO, 2012. Har jobbet som vitenskapelig assistent i RBUP siden 2013, og vært involvert i mindre prosjekter og skrevet søknader om forskningsmidler. Fra januar 2016 begynte jeg som stipendiat i prosjektet «Hva er viktig for deg?». Det er et prosjekt som skal ta for seg et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskeltjenester for ungdom mellom 12 og 23 år. Vi skal også se nærmere på hvorvidt økt grad av brukermedvirkning har en effekt på livskvalitet og psykisk helse.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send