Thomas Kristian Tollefsen

Doktorgradsstipendiat

thomas.tollefsen@r-bup.no

922 53 279

Thomas Kristian Tollefsen er doktorgradsstipendiat i prosjektet «Hva er viktig for deg?» (HEVD). Det er et forskningsprosjekt som tar for seg et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskeltjenester for ungdom mellom 12 og 23 år.

Kompetanse

Thomas har kompetanse innen brukermedvirkning, psykisk helsearbeid i kommunen og utfallsmål. I januar 2016 begynte han som stipendiat i forskningsprosjektet HEVD hvor de skal undersøke om økt grad av brukermedvirkning har en effekt på livskvalitet og psykisk helse. Thomas jobber i seksjonen Forskergruppe førstelinjetjenester og er særlig opptatt av at barn og ungdommers perspektiv skal løftes frem og tas på alvor, når de mottar hjelp for psykiske vansker. Thomas begynte å jobbe i RBUP som vitenskapelig assistent i 2013. Han var da involvert i mindre prosjekter og skrev søknader om forskningsmidler.

Fagbakgrunn

Thomas er utdannet psykolog fra UiO, 2012.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send