Elisabet Solheim

Elisabet Solheim

Forsker (permisjon)

elisabet.solheim@r-bup.no

411 06 875

Kompetanse:
Forskning

Barns utvikling, psykisk helsevern, utviklingspsykologi.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av utviklingspsykologi med hovedvekt på tilknytning, emosjonsregulering og sosial kompetanse. Jeg er også opptatt av god og bred formidling, og har bl.a bidratt til bøker, fagdager og veiledning; både til psykologstudenter ved NTNU, ansatte i de kommunale helsetjenestene og barnehageansatte.

Jeg er spesialist i klinisk psykologi og har en PhD i psykologi fra NTNU. Min doktorgrad inngikk som en del av studien Tidlig trygg i Trondheim og undersøkte  barnehagens betydning for barns utvikling, med vekt på voksen-barn relasjonen. Som psykolog har jeg erfaring fra familievern og psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Siden 2012 har jeg jobbet som bydelspsykolog i et lavterskel psykisk helsetilbud i Grünerløkka bydel, med et tett samarbeid med helsesøstre og jordmødre. Jeg er sertifisert COS-P-veileder og har drevet foreldregrupper siden 2012.

Jeg begynte i RBUP i 2014 og her arbeider jeg med forebyggende og kommunale prosjekter. Utvikling av et enda bedre barnehagetilbud inngår som en viktig del av dette arbeidet.
 

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send