Silje Marie Haga

Silje Marie Haga

Post doc. stipendiat

smh@r-bup.no

930 86 870

Kompetanse:
Forskning

Forebygging og tidlig intervensjon, barseldepresjon, intervention, mapping, longitudinelle studier, randomiserte kontrollerte studier, kvalitativ metode, SWOT-metodikk, mestringstro, amming, sped- og småbarn, tilknytning, emosjonsregulering

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av forebygging, og hvordan vi kan nå ut til mange. Jeg er særlig opptatt av barseldepresjon, og hvordan forebygging og tidlig intervensjon kan potensielt fremme pyskisk helse hos kvinnen, barnet og partner. I tillegg er jeg svært opptatt av implementeringsforskning, og at man er bevisst at implementering ikke er en automatisk prosess.

Jeg har en PhD i psykologi fra UiO, og er ansatt i 100 prosent stilling som Post Doktor ved Nasjonalt Kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Jeg er prosjektleder for Mamma Mia-studien som er en omfattende randomisert kontrollert studie hvor vi undersøker hvorvidt Mamma Mia-programmet forebygger barseldepresjon og virker støttende på gravide og barselkvinner. I tillegg er jeg involvert i andre prosjekter som KVIK-prosjektet og Newborn Behavioral Observation (NBO). Andre sentrale arbeidsoppgaver inkluderer implementering av forebyggende tiltak.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send