Kari Slinning

Kari Slinning

Seksjonsleder

kari.slinning@r-bup.no

986 47 410

Kompetanse:
Forskning

Forebygging, Fosterbarn, Longitudinelle studier, Rusproblematikk, Sped- og småbarn, Tidlig intervensjon, Tilknytning, Utviklingspsykologi,

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av tidlig intervensjon, tilknytning, betydningen av tidlige risikofaktorer for barns utvikling, spesielt ruseksponering i fosterlivet og psykiske vansker og stress hos mødre i forbindelse med svangerskap og fødsel. Jeg har lang klinisk erfaring i arbeid med spedbarn og risikoutsatte familier.

Jeg er seksjonsleder og Dr.psycholog ansatt i 100% stilling som forsker ved Nasjonalt Kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Sentrale arbeidsoppgaver er implementering av kartleggingsverktøy og metoder i 1. og 2. linjetjenesten. Jeg er involvert i flere av forskningsprosjektene ved kompetansenettverket, blant annet KVIK-prosjektet, ADBB og Barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. Jeg har en aktiv rolle i implementeringen av tilknytningsmetodene Circle of Security (COS) og Newborn Behavioral Observation (NBO) training som gjøres i regi av Spedbarnsnettverket. Jeg er også tilknyttet Psykologisk Institutt, UiO.


 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send