Solveig Holen

Solveig Holen

Forsker/Seksjonsleder

solveig.holen@r-bup.no

930 17 776

Kompetanse:
Forskning

Psykisk helse i skolen, forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen, mestring, bortvalg (frafall) i videregående opplæring, evalueringsforskning, kvantitative metoder.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av sammenhengen mellom psykisk helse og læring, og hvordan lærere og helsepersonell i samarbeid kan bidra til at barn opplever både sosial og faglig mestring.

Jeg er utdannet spesialpedagog og har tidligere arbeidet i barneskolen. I mitt doktorgradsarbeid evaluerte jeg det universelle skoletiltaket Zippys venner gjennom en randomisert kontrollert studie. Tiltaket ble gjennomført på 2. trinn i barneskolen, og viste seg å ha en positiv effekt på barns mestring, reduserte mobbing og bedret deres faglige fungering.
 

Jeg har også vært med på å evaluere andre tiltak som myndighetene har initiert, som NyGIV (formål: å redusere frafall i videregående skole) samt Kunnskapsløftet og Karriereveiledning. I forbindelse med Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser har jeg kartlagt psykisk helsearbeid i skolene, både hvordan lærere og skoleledere arbeider og hvilke behov de ser.

For tiden er jeg lokal prosjektleder for studien Tidlig Intervensjon, Mestrende barn (TIM). TIM er en randomisert, kontrollert studie som har som formål å evaluere om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i lavterskeltiltaket Mestrende barn.

 

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send