Ole Martin Vangen

Rådgiver

ole-martin.vangen@r-bup.no

485 12 395

Ole Martin Vangen er rådgiver og jobber med forskningsstøtte gjennom blant annet datainnsamling (Confirmit).

Kompetanse

Ole Martin har kompetanse innen datainnsamling (Confirmit), utvikling, statistikk og support. Han har flere års erfaring med teknisk utvikling og administrasjon av digitale datainnsamling- og benchmarkingsløsninger for kommunale og statlige tjenester, spesielt rettet mot forskningsmiljøer og fagområder innen barnevern, helse, oppvekst, integrering, leder- og medarbeiderutvikling.

Ole Martin har også øvrig erfaring med teknisk veiledning, opplæring og brukerdokumentasjon. Han jobber i seksjonen IT og forskningsstøtte og er særlig opptatt av samfunnsnyttige, brukervennlige og moderne datainnsamlingsløsninger.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send