Kåre S. Olafsen

Kåre S. Olafsen

Forsker

kso@r-bup.no

959 74 185

Kompetanse:
Forskning

Individuelle forskjeller hos små barn og skreddersydde tidlige tiltak.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av sensitiviserende og relasjonelle intervensjoner for foreldre med små barn i barnevernets hjemmebaserte tiltaksarbeid.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Klinisk spesialist, med fordypning nevropsykologi. Dr.philos fra Universitetet i Tromsø, avhandlingsarbeid på en tidlig intervensjon overfor for tidlig fødte barn (Vermontmodellen). Videreutdanning i systemisk familieterapi. Jeg har jobbet som nevropsykolog i BUP, men har fra 2000-tallet arbeidet og vært interessert i sped- og småbarns psykiske helse, og var tidligere ansatt på RBUP Nord i Tromsø. I Tromsø hadde jeg en bistilling i sped- og småbarnsteamet ved BUP, og fra 2011 har jeg jobbet med førskolebarn innen psykisk helsevern for barn og unge, Sykehuset Østfold. Fra sommeren 2014 har jeg jobbet som forsker på seksjon for barnevern ved forskningsavdelingen, RBUP.
 
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send