Oda Skagseth

Oda Skagseth

Implementerings- og forskningskoordinator (permisjon)

oda.skagseth@r-bup.no

900 48 983

Kompetanse:
Forskning

Sosial psykologi, deltagelse og brukermedvirkning, kvalitetsforbedrende arbeid innen psykiatri, kliniske audit, statistikk, SPPS, Photovoice. Språk (engelsk, spansk, fransk). Mestring og resiliens. Menneskerettigheter og internasjonal utvikling.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av brukermedvirkning, barnerettigheter og forbedring av tjenester for å sikre et rettferdig og inkluderende samfunn som tar vare på dem som trenger det mest.

Min bakgrunn er fra psykologi og samfunnsfag fra UiB og Pontificia Universidad Catolica de Chile (2006-09), samt master i internasjonal helse og utvikling fra London School of Economics (2010-11). Tidligere har jeg arbeidet for varierte organisasjoner som Amnesty International (2009), den norske ambassaden i Colombia (2010), ARCHIVE UK (utviklings NGO, 2012-13) samt som miljøterapeut ved avlastningshjem (2009). I min siste rolle ved The Royal College of Psychiatrists i London (2013-2015), arbeidet jeg med landsdekkende nasjonale målinger for å forbedre tjenestekvalitet innen pasientsikkerhet og medisinering. Ved RBUP er jeg koordinator for et prosjekt for økt kompetanse og forbedring av barnevernstjenester i Region Nord (HSS/ITM/FIT).

 

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send