Simon-Peter Neumer

Simon-Peter Neumer

Forsker

simon-peter.neumer@r-bup.no

958 20 508

Kompetanse:
Forskning

Forebygging og behandling av angst, evidensbasert metodikk, helsefremmende arbeid, Mestringskatten, klinisk veiledning og undervisning, veiledning i forskningsmetode

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av å bidra til videreutvikling av forskningsbaserte behandlingsmetoder som oppleves som nyttige i klinisk praksis.

Jeg er psykologspesialist og har siden 2002 arbeidet som forsker og prosjektleder i RBUP Øst og Sør. Min faglige bakgrunn er fra psykiatrisk epidemiologi og folkehelse. De siste årene har jeg hovedsakelig arbeidet med forskningsbaserte programmer for forebygging eller behandling av emosjonelle lidelser (for eksempel Mestringskatten, Mestrende barn og SMART).

I samarbeid med mine kolleger har jeg vært ansvarlig for gjennomføring av flere større forskningsstudier for å videreutvikle disse programmene og gjøre de tilgjengelig for fagfeltet. I tillegg har jeg over mange år bidratt til videreutvikling av kunnskapsdatabasen Ungsinn ved Universitetet i Tromsø og videreutdanningen i kognitiv atferdsterapi i RBUP Øst og Sør.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send