Anne Mellbye

Anne Mellbye

Designer

anne.mellbye@r-bup.no

982 56 048

Kompetanse:

Kommunikasjonsarbeid, grafisk design og rådgiver og leder av designprosesser.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av at RBUP skal være kjent som en god samarbeidspartner for tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og at vi skal kommunisere godt internt og eksternt.

Jeg er utdannet grafisk designer fra SHKS i Oslo og Koninklijke Akademie voor Kunst en vormgeving i Den Bosch i Nederland. Jeg har mange års erfaring som parter, fra designarbeid og leder av designavdeling i et design og teknologifirma. Jeg har også vært Førsteamanuensis i kommunikasjonsdesign ved AHO (Arkitektur og designskolen i Oslo) i flere år og vært sensor ved en rekke høyskoler i designfaget. Her jobber jeg fortsatt med veiledning og praksis.
Jeg har vært ansatt i RBUP siden 2014 og arbeider her med rapporter, maler, leder designprosesser og er kommunikasjonsrådgiver både internt og eksternt.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send