Melanie Ekholdt Huynh

Melanie Ekholdt Huynh

Studieleder

melanie@r-bup.no

943 64 504

Kompetanse:
Undervisning

Praktisere og undervise i den biopsykososio-kulturelle forståelsesmodellen inkludert beskyttelse-/og risikofaktorer, samt utforske sammenheng mellom kropp, følelser og relasjoner. Hjernens nevroplasitistet på godt og vondt.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av å se barn og unge i sin kontekst, skape rom for mange stemmer, jo flere nyanser - jo rikere blir vi.

Jeg har hovedsakelig jobbet som lege i BUP-feltet, i spesialisthelsetjenesten, både på poliklinikk og i avdeling. Der har jeg møtt mange barn, unge, deres nære og kjære og lært mye av deres livserfaringer. Jeg er opptatt av demokratisering av kunnskap og har derfor prøvd å formidle utviklingspsykologi og fysiologi i et forståelig språk til foreldre gjennom media. Hovedoppgaven min er nå å bidra til å utvikle gode klinikere gjennom spesialistprogrammet, samt skape relevante kurs for leger i BUP-feltet og allmennleger i samarbeid med andre profesjoner. 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send