Kristin Martinsen

Studieleder

kristin.martinsen@r-bup.no

995 86 031

Kristin er studieleder på utdanningen kognitiv atferdsterapi og underviser herunder i temaer som innføring i kognitiv atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi ved angst og depresjon hos barn og unge, og kognitiv atferdsterapi ved lav selvfølelse samt Mestringskatten for barn.

Kompetanse

I tillegg til å undervise i kognitiv atferdsterapi holder Kristin opplæring i tiltaket Mestrende barn og forsker innen temaet forebygging av angst og depresjon hos barn og unge.

Kristin har vært ansatt ved RBUP siden 2005 og studieleder for kognitiv atferdsterapi siden 2006. Parallelt med dette har hun hatt en mindre stillingsprosent ved forskningsavdelingen i organisasjonen og tar nå dr.grad i studien Tidlig intervensjon Mestrende barn (TIM). Kristin har utgitt terapimanualer (Mestringskatten, Mestrende barn) og bøker innenfor kognitiv atferdsterapi, som Håndbok i kognitiv atferdsterapi. Kristin jobber i seksjonen Metodeutdanning og er særlig opptatt av forebygging og behandling av spesielt angst og depresjon hos barn og ungdom, og undervisning og implementering av evidensbaserte tiltak.

Fagbakgrunn

Kristin er utdannet siviløkonom (MBA) fra Heriott Watt University, Skottland og Kansas State University, USA, og har arbeidet med administrasjon og ledelse ift. denne utdannelsen. Hun er deretter utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (University of Sydney). Kristin er klinisk psykolog og har videreutdanning og veilederutdannning i kognitiv atferdsterapi med barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send