Kristin Martinsen

Kristin Martinsen

Studieleder

kristin.martinsen@r-bup.no

995 86 031

Kompetanse:
Undervisning

Jeg underviser i ulike temaer innenfor kognitiv atferdsterapi, herunder Innføring i kognitiv atferdsterapi, Kognitiv atferdsterapi ved angst og depresjon hos barn og unge og Kognitiv atferdsterapi ved lav selvfølelse samt Mestringskatten for barn. Mitt forskningsområde er innenfor forebygging av angst og depresjon hos barn og unge, og jeg holder her opplæring i tiltaket Mestrende barn.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av forebygging og behandling av spesielt angst og depresjon hos barn og ungdom og undervisning og implementering av evidensbaserte tiltak.

Jeg er utdannet siviløkonom (MBA) fra Heriott Watt University, Skottland og Kansas State University, USA, og har arbeidet med administrasjon og ledelse ift denne utdannelsen. Jeg er deretter utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (University of Sydney). Jeg er klinisk psykolog og har videreutdanning og veilederutdannning i kognitiv atferdsterapi med barn og unge. Jeg har vært ansatt ved R.BUP siden 2005 hvor jeg har vært studieleder for KAT-området siden 2006. Jeg har parallelt hatt mindre stillingsprosent ved forskningsavdelingen i R.BUP og tar nå dr.grad i studien Tidlig intervensjon Mestrende barn (TIM). Jeg har utgitt terapimanualer (Mestringskatten, Mestrende barn) og bøker innenfor kognitiv atferdsterapi, for eksempel Håndbok i kognitiv atferdsterapi.

 

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send