Mari Elvsåshagen

Seniorkonsulent/Bibliotekar

mari.elvsashagen@r-bup.no

482 56 849

Mari Elvsåshagen er bibliotekar og seniorkonsulent. Hun jobber med katalogisering, klassifikasjon, litteratursøk, prosjektstøtte for oppsummert forskning og skrankearbeid.

Kompetanse

Mari er spesielt opptatt av å gi god service til studenter og ansatte. Hun begynte å jobbe her i 2016 og jobber i seksjonen Kunnskapshåndtering.

Fagbakgrunn

Mari har en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i bibliotek og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send