Mari Elvsåshagen

Mari Elvsåshagen

Bibliotekar

mari.elvsashagen@r-bup.no

482 56 849

Kompetanse:
Bibliotek

Bibliotek, litteratursøk, katalogisering og klassifikasjon

Om meg

Jeg er særlig opptatt av kunnskapsbasert praksis, tjenestestøtte, og å gi god service til studenter og ansatte.

Jeg har en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i bibliotek og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg begynte på RBUP i 2016. Her jobber jeg med katalogisering og klassifikasjon, prosjektstøtte for oppsummert forskning og skrankearbeid.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send