Kristine Horseng Ludvigsen

Kristine Horseng Ludvigsen

Rådgiver/Prosjektleder

khl@r-bup.no

976 70 462

Kompetanse:

Web, prosjektkoordinering, tester/kartleggingsverktøy og oppsummert forskning.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av at oppsummert forskning skal være tilgjengelig for alle.

Jeg har en mastergrad i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst fra NTNU i Trondheim (2012). Jeg har vært ansatt i RBUP siden 2012 som forskningskoordinator og har hatt ulike ansvarsområder i stillingen (prosjektkoordinering, distribusjon av kartleggingsverktøy og web). Jeg er nå prosjektleder for IN SUM-databasen og bidrar i andre forskningsoppsummeringsprosjekter her på RBUP. 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send