Linda Vaskinn

Linda Vaskinn

Doktorgradsstipendiat (Permisjon)

linda.vaskinn@r-bup.no

484 00 259

Kompetanse:

Implementering, organisasjonsendring, arbeidsmiljøforskning, statlig barnevern

Om meg

Jeg er særlig opptatt av kompetanseheving blant de som jobber med barn og unge ved å overføre kunnskap fra forskning, til praksisfeltet.

Jeg har bachelor i psykologi fra UiO og fullførte mastergraden min i organisasjonspsykologi i 2015. Jeg begynte på RBUP høsten 2015 som stipendiat på et prosjekt som jobber med implementering av kunnskapsstøttet praksis i barnevernsinstitusjoner. I dette prosjektet skal vi se nærmere på hva som medvirker til høy grad av etterlevelse og vedlikehold av ny praksis i statlige barnevernsinstitusjoner.


 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send