Kristin Lund

Kristin Lund

Seniorrådgiver NFP

kristin.lund@r-bup.no

413 36 323

Kompetanse:

Tidlig intervensjon, sped- og småbarn, Marte Meo

Om meg

Jeg er særlig opptatt av forebygging og tidlig innsats til nybakte familier som har utfordringer knyttet til foreldrerollen og har god tro på hjemmebesøk som arbeidsform.

Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, bachelor i barnevern og er utdannet Marte Meo supervisor. Har jobbet mange år i første og annenlinjetjenesten med tidlig intervensjon. Jeg er ansatt i 100% stilling ved Nasjonalt kompetanse Nettverk for Sped- og småbarns psykiske helse, i forbindelse med utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i en utfordrende situasjon, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år. Sammen med nasjonal fagsjef skal jeg bistå i arbeidet med tilpasning og utprøving av programmet over en tre års periode.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send