Kristin Espenes

Stipendiat

kristin.espenes@r-bup.no

472 75 445

Kristin Espenes er doktogradsstipendiat og forsker på omsorgs- og endringsmodellen i et prosjekt som har fokus på økt kunnskap om psykisk helse innen barnevernspopulasjonen samt utvikling og implementering av evidensbaserte tjenester innen statlig barnevern.

Kompetanse

Kristin forsker på om ungdom som mottar intervensjoner i barneverninstitusjoner får et bedre liv. Ungdommenes utfordringer blir tatt i betraktning samt hvilke intervensjoner som har vist seg å ha effekt for lignende populasjon. Kristin har særskilte faglige interesser innen utvikling av personlighetspatologi hos ungdom, suicidologi og villet egenskade samt psykoseproblematikk. Hun har kompetanse i terapeutiske fordypninger innen kognitiv atferdsterapi, herunder dialektisk atferdsterapi (DBT) og metakognitiv terapi (MCT).

Kristin har vært engasjert med utdanningsprogrammet for DBT ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) samt bistått i oversettelsesarbeid med Ferdighetstreningsperm (2016) og veiledning i DBT. Hun har klinisk erfaring fra Barne og -familietjenesten, voldsproblematikk i nære relasjoner, Akutt ambulant team med almennpsykiatrisk problematikk, i DBT-team i Oslo samt psykosepoliklinisk arbeid innen psykisk helsevern for voksne. Kristin jobber i seksjonen Forskergruppe annenlinjetjenester og er særlig opptatt av hva som kan være virksomme elementer i terapi på tvers av tradisjoner, og med særlig vekt på intervensjoner for sammensatt problematikk hos ungdom.

Fagbakgrunn

Kristin er utdannet psykolog fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send