Elin Kreyberg

Elin Kreyberg

Seksjonsleder

elin.kreyberg@r-bup.no

907 63 585

Kompetanse:
Undervisning

Barn og unges psykiske helse, utredning og terapeutisk arbeid, skole og undervisning.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av sammenhengen mellom lek, læring og psykisk helse har opptatt meg både som lærer og spesialpedagog, som terapeut og nå i RBUP. Jeg liker særlig godt å jobbe terapeutisk med ungdom. Jeg er også opptatt av å fornye og videreutvikle en god spesialistutdanning som «leverer» robuste, kompetente og tilstedeværende fagpersoner med spesialistkompetanse som kommer brukerne av dagens og morgendagens tjenester til gode. Det er viktig for meg å være i spennet mellom klinikk og fagutvikling.

Jeg er utdannet almennlærer fra Levanger lærerhøgskole og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i pedagogikk fra UNIT. Jeg er spesialpedagog (master fra Institutt for Spesialpedagogikk UiO) og spesialist i klinisk pedagogikk med Educational Therapy som metode. Jeg har dessuten utdanning i kognitiv atferdsterapi.

Jeg har vært lærer i grunnskolen. Siden tidlig på nitti-tallet har jeg arbeidet i BUP (Trøndelag, Tøyen og NWI).  På NWI var jeg leder for ungdomsseksjonen. De siste to årene har jeg hatt en liten klinisk stilling ved BUP Nedre Romerike. Jeg har jobbet terapeutisk med barn og ungdom (og familier) i skolealder.
I RBUP begynte jeg i 1998 som «seminargruppeleder» for pedagogseminar i spesialistutdanningen, senere ble jeg studieleder for pedagoger. I dag leder jeg spesialistseksjonen i vår undervisningsavdeling.  De siste årene har jeg dessuten jobbet med ulike prosjekter, utredninger og rapporter knyttet til skolen som arena for psykisk helse.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send