Hege Kornør

Hege Kornør

Seksjonsleder/Forsker

hege.kornor@r-bup.no

412 25 577

Kompetanse:
Forskning

Kunnskapsbasert praksis, oppsummert forskning, systematiske oversikter, metaanalyser, effekt av tiltak og forskningsdesign.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av at klinikere og forskere går systematisk gjennom eksisterende forskningsbasert kunnskap før implementering av nye tiltak eller iverksetting nye forskningsprosjekter.

Jeg har vært ansatt ved RBUP siden november 2011. Her leder jeg Seksjon for kunnskapshåndtering. Seksjonen har fem ansatte, og har bibliotekstjenester og oppsummert forskning som arbeidsområder. I mitt faglige arbeid har jeg hatt ansvaret for å bygge opp PsykTestBarn, et vitenskapelig tidsskrift om måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy, og IN SUM, en database over systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. I tillegg leder eller deltar jeg i arbeid med egne systematiske oversikter.

Oppsummert forskning har vært mitt arbeidsområde siden 2005, da jeg ble ansatt som forsker ved Kunnskapssenteret. Før det var jeg ansatt som stipendiat ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, hvor jeg tok graden Dr. Philos. i avhengighetsmedisin i 2007. Grunnutdanningen min er en Cand. Polit.-grad i psykologi med spesialisering i personlighetspsykologi, fra NTNU i 1999.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send