Hege Kornør

Hege Kornør

Seksjonsleder/Forsker

hege.kornor@r-bup.no

412 25 577

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Hege Kornør er forsker og seksjonsleder for Kunnskapshåndtering. Hun har hatt ansvaret for å bygge opp PsykTestBarn som er et vitenskapelig tidsskrift om måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy, og IN SUM som er en database over systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

Kompetanse

Hege har kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, oppsummert forskning, systematiske oversikter, metaanalyser, effekt av tiltak og forskningsdesign. Heges seksjon jobber med bibliotekstjenester og oppsummert forskning og hun leder eller deltar i tillegg i arbeid med egne systematiske oversikter. Hun har vært ansatt ved RBUP siden 2011 og jobbet med oppsummert forskning siden 2005, da hun ble ansatt som forsker ved Kunnskapssenteret. Hege er særlig opptatt av at klinikere og forskere går systematisk gjennom eksisterende forskningsbasert kunnskap før implementering av nye tiltak eller iverksetting av nye forskningsprosjekter.

Fagkompetanse

Hege har en Cand. Polit.-grad i psykologi med spesialisering i personlighetspsykologi fra NTNU (1999), og tok graden Dr. Philos i avhengighetsmedisin i 2007 ved Medisinsk fakultet, UiO.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send