Anne-Lise Knatten

Anne-Lise Knatten

Studieleder

alk@r-bup.no

48274854

Kompetanse:
Undervisning

Familiestøttene arbeid, psykisk helsearbeid i kommunen, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av familien som viktig forebyggende enhet, og av at all hjelp gis godt koordinert fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, 2008. Klinisk spesialist, med fordypning samfunnspsykologi. Jeg har mange års erfaring som individualterapeut. Jeg har også jobbet i familieverntjenesten i flere år. I Bufdir var jeg fagansvarlig for utviklingen av Godt samliv som er et parkurs for førstegangsforeldre. Jeg har vært ansatt i RBUP fra 2007, med særlig ansvar for utvikling av kursrekker og dagskurs til kommunale tjenester. Spesialisthelsetjenesten og andre som jobber med barn og unges psykiske helse i kommunene er også velkomne til disse tilbudene.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send