Siri Kjelstad

Siri Kjelstad

Økonomisjef

siri.kjelstad@r-bup.no

906 38 436

Kompetanse:
Administrasjon og økonomi
Ledelse

Regnskap, budsjettering og økonomistyring. Analyse, prognosearbeid og rapportering. Forretningsforståelse. Standardisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Ledelse.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av å bidra til å gjøre en forskjell, både internt og eksternt, gjennom kvalitet og god service.

Jeg er utdannet siviløkonom (BI, 1987). Før jeg startet i RBUP hadde jeg ca. 20 års erfaring hovedsakelig fra ulike roller i to internasjonale oljeselskaper. Blant annet hadde jeg i noen år ansvaret for støttefunksjoner til drift, salg og markedsføring av bensinkort.  Ellers har jeg for det meste jobbet innenfor fagområdene økonomi, regnskap og analyse, også i forretningsområdene. Jeg har vært både controller, regnskapssjef og avdelingssjef, og har også ledet et nordisk team som hadde ansvaret for budsjettering, rapportering og analyse av bensinstasjonsmarkedet. Jeg startet i RBUP i 2009 som økonomisjef, og leder nå administrasjonsavdelingen her.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send