Elin Olsen Kallevik

Om meg

Elin er seksjonsleder for Prosjekt- og kursadministrasjon og leder blant annet utviklingen av helsestasjonstjenesten.no, e-læring for barnehageansatte samt RBUPs nye nettsider.

Kompetanse

Elin har kompetanse innen prosjektledelse, e-læring, e-helse og e-psykologi, utviklingspsykologi, psykisk helse, positiv psykologi og livsmestring. I tillegg har hun lang erfaring som prosjektleder innen nettbasert kunnskapsformidling og digital kommunikasjon.

Elin har tidligere erfaring fra utvikling og design av nettintervensjoner basert på psykologisk teori og forskning. Som prosjektleder har hun ledet team med ulike faggrupper som forskere, kursledere, skribenter, IT-arkitekter, designere og utviklere. Hun er særlig opptatt av å utvikle gode informasjonstjenester og verktøy på nett som er brukervennlige og støtter omsorgspersoner og fagfolk i møte med barn og unge.

Fagbakgrunn

Elin er utdannet allmennlærer og har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send