Elin Olsen Kallevik

Elin Olsen Kallevik

Seksjonsleder

eok@r-bup.no

452 18 151

Kompetanse:
Kommunikasjon
Ledelse
Prosjekt- og kursadministrasjon
Undervisning

Prosjektledelse, e-læring, e-helse og e-psykologi, utviklingspsykologi, psykiske helse, positiv psykologi og livsmestring.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av å utvikle gode informasjonstjenester og verktøy på nett som er brukervennlige og støtter omsorgspersoner og fagfolk i møte med barn og unge.

Jeg har lang erfaring som prosjektleder innen nettbasert kunnskapsformidling og digital kommunikasjon og jobber i dag som seksjonsleder for prosjekt- og kursadministrasjon. Ved RBUP har jeg blant annet ledet utviklingen av helsestasjonstjenesten.no, e-læring for barnehageansatte samt RBUPs nye nettsider.

Jeg har tidligere erfaring fra utvikling og design av nettintervensjoner basert på psykologisk teori og forskning. Som prosjektleder har jeg ledet team med ulike faggrupper som forskere, kursledere, skribenter, IT- arkitekter, designere og utviklere. Jeg har min grunnutdanning som allmennlærer og har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. 
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send