John Kjøbli

Seksjonsleder

john.kjobli@r-bup.no

936 60 252

John Kjøbli er forsker og leder Seksjon for forskning for forebygging og behandling.

Kompetanse

John har kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, evalueringsforskning, implementering, modulbasert behandling og foreldreveiledning. Han har i mange år jobbet som evalueringsforsker, og har gjennomført flere randomiserte kontrollerte studier. Disse studiene har hatt som mål å evaluere effekten av intervensjoner rettet mot å redusere barns atferdsvansker og styrke deres sosiale kompetanse. I de siste fem årene har han særlig vært opptatt av modulbasert behandling av barn med sammensatte problemer, og var i sin forrige stilling ved Atferdssenteret ansvarlig for evalueringen av MATCH. John er særlig opptatt av å gjennomføre praksisnær og relevant evalueringsforskning som er til hjelp for barn og unge. Se også: Nøkkelen til endring ligger hos foreldrene

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send