John Kjøbli

John Kjøbli

Seksjonsleder

john.kjobli@r-bup.no

936 60 252

Kompetanse:
Forskning

Kunnskapsbasert praksis, evalueringsforskning, implementering, modulbasert behandling og foreldreveiledning.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av å gjennomføre praksisnær og relevant evalueringsforskning som er til hjelp for barn og unge.

Jeg har i mange år jobbet som evalueringsforsker, og har gjennomført flere randomiserte kontrollerte studier. Disse studiene har hatt som mål å evaluere effekten av intervensjoner rettet mot å redusere barns atferdsvansker og styrke deres sosiale kompetanse. I de siste fem årene har jeg særlig vært opptatt av modulbasert behandling av barn med sammensatte problemer, og var i min forrige stilling ved Atferdssenteret ansvarlig for evalueringen av MATCH.

Se også: Nøkkelen til endring ligger hos foreldrene
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send