Mari Nordstrøm Jensen

Mari Nordstrøm Jensen

Konstituert seksjonsleder

mnj@r-bup.no

980 88 565

Kompetanse:
IT

Datainnsamlingsløsninger, Confirmit, rådgivning/undervisning, personvern og informasjonssikkerhet.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av å bidra til høy kvalitet på all informasjon som behandles i RBUP, og at det skal være enkelt for våre ansatte å gjøre ting riktig.

Jeg er utdannet cand. mag. ved Høyskolen i Buskerud. Jeg har en allsidig bakgrunn både fra skoleverket, privat næringsliv og som selvstendig næringsdrivende. Siden 2013 har jeg vært ansatt i RBUP. Her jobber jeg med utvikling og drift av datainnsamlingsløsninger, i tillegg til at jeg er internt personvernombud og IT-sikkerhetsansvarlig for RBUP.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send