Mari Nordstrøm Jensen

Mari Nordstrøm Jensen

Konstituert seksjonsleder

mnj@r-bup.no

980 88 565

Om meg

Mari er seksjonsleder for IT og forskningsstøtte, og jobber primært med teknisk forskningsstøtte og utvikling av elektroniske datainnsamlingsløsninger.

Kompetanse

Mari har kompetanse på datainnsamlingsløsninger, Confirmit, rådgivning/undervisning, personvern og informasjonssikkerhet. Hun har en allsidig yrkesbakgrunn både fra videregående skole, privat næringsliv og som selvstendig næringsdrivende. Mari har vært ansatt i RBUP siden 2013 og er særlig opptatt av å tenke kreativt, bidra til høy datakvalitet og å finne mest mulig brukervennlige løsninger.

Fagbakgrunn

Mari er utdannet pedagog/cand.mag. fra Høyskolen i Buskerud.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send