Annette Jeneson

Annette Jeneson

Seksjonsleder (permisjon til 1.11.2017)

annette.jeneson@r-bup.no

941 82 030

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Annette er seksjonsleder for IT og forskningsstøtte. (Hun er i permisjon frem til november 2017).

Kompetanse

Annette har kompetanse på nevropsykologi og ulike former for forskningsstøtte. Før doktorgraden sin jobbet hun et års tid med et tverrfaglig team som utviklet og forsket på et webbasert støtteprogram for kreftpasienter. Det var inspirerende å se synergieffektene av samarbeid mellom utviklere, helsepersonell, målgruppe og forskere. Annette er glad for muligheten til å fortsette å jobbe tverrfaglig i RBUP, med tette bånd til både forskning og utvikling av ulike digitale verktøy og systemer. Hun er særlig opptatt av å bidra til effektiv og god gjennomføring av forskningsprosjekter gjennom utvikling av elektroniske datainnsamlingsløsninger og enhetens ekspertise innen forskningskoordinering og statistikk. Annette er også opptatt av skjæringspunktet mellom IT og virksomhetsstrategi.

Fagbakgrunn

Annette har en doktorgrad i psykologi fra University of California, San Diego. Der brukte hun to ulike metoder (nevropsykologiske eksperimenter og fMRI) for å undersøke det nevrobiologiske grunnlaget for hukommelse.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send