Annette Jeneson

Annette Jeneson

Seksjonsleder (permisjon til 1.9.2017)

annette.jeneson@r-bup.no

941 82 030

Kompetanse:
Forskningsstøtte

Nevropsykologi og ulike former for forskningsstøtte.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av å bidra til effektiv og god gjennomføring av forskningsprosjekter gjennom utvikling av elektroniske datainnsamlingsløsninger og enhetens ekspertise innen forskningskoordinering og statistikk. Jeg er også opptatt av skjæringspunktet mellom IT og virksomhetsstrategi.

Jeg har doktorgrad i psykologi fra University of California, San Diego. Der brukte jeg to ulike metoder (nevropsykologiske eksperimenter og fMRI) for å undersøke det nevrobiologiske grunnlaget for hukommelse. Før doktorgraden jobbet jeg et års tid med et tverrfaglig team som utviklet og forsket på et webbasert støtteprogram for kreftpasienter. Det var inspirerende å se synergieffektene av samarbeid mellom utviklere, helsepersonell, målgruppe og forskere. Jeg er glad for muligheten til å fortsette å jobbe tverrfaglig i RBUP, med tette bånd til både forskning og utvikling av ulike digitale verktøy og systemer.
 
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send