Tord Ivarsson

Forsker I

tord.ivarsson@r-bup.no

978 73 895

Tord Ivarsson er særlig opptatt av tvångssyndrom och dess behandling i barn- och ungdomsåren, tillknytning och dess betydelse vid psykiska problem, tvångssyndromets neurobiologi och genetik, och implementeringen av det evidensbaserade perspektivet i 1:a och 2:a linjens vård. Tord jobber i Forskergruppe forebygging og behandling.

Tord ær barn- och ungdomspsykiater och legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut. Från en psykodynamisk inriktning har han gradvis skiftat till ett inlærningsteoretiskt baserat synsætt med kognitiv beteendeterapi som ett viktigt område. Tord har också blivit alltmer intresserad av psykofarmakologi och anvænder det med sina patienter. Kliniskt har han sedan 2001 arbetat som øverlækare på en specialiserad mottagning før barn och ungdomar med OCD och hans forskning ær nu huvudakligen inriktad på detta. Tords forskningsintressen handlar om OCD-syndromets heterogenitet och om behandlingen vid OCD. Hær på R-BUP har han huvudansvar før en Nordisk multicenter studie vid OCD som kallas NordLOTS (se projektdatabasen). Han ær också intresserad av anknytningsteorin, och forskar æven på anknytningsproblem vid OCD och depression. Succesivt jar hans intresse før de biologiska aspekterna vid OCD vuxit och han ingår också nu i en studie med magnetresonansspektroskopi før att belysa neurokemiska frågestællningar vid OCD.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send