Tord Ivarsson

Tord Ivarsson

Forsker I

tord.ivarsson@r-bup.no

978 73 895

Kompetanse:
Forskning

Angstbehandling, OCD, psykofarmakologi, tilknytning

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av tvångssyndrom och dess behandling i barn- och ungdomsåren, tillknytning och dess betydelse vid psykiska problem, tvångssyndromets neurobiologi och genetik, och implementeringen av det evidensbaserade perspektivet i 1:a och 2:a linjens vård.

Jag ær barn- och ungdomspsykiater och legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut. Från en psykodynamisk inriktning har jag gradvis skiftat till ett inlærningsteoretiskt baserat synsætt med kognitiv beteendeterapi som ett viktigt område. Jag har också blivit alltmer intresserad av psykofarmakologi och anvænder det med mina patienter. Kliniskt har jag sedan 2001 arbetat som øverlækare på en specialiserad mottagning før barn och ungdomar med OCD och min forskning ær nu huvudakligen inriktad på detta. Mina forskningsintressen handlar om OCD-syndromets heterogenitet och om behandlingen vid OCD. Hær på R-BUP har jag huvudansvar før en Nordisk multicenter studie vid OCD som kallas NordLOTS (se projektdatabasen). Jag ær också intresserad av anknytningsteorin, och forskar æven på anknytningsproblem vid OCD och depression. Succesivt jar mitt intresse før de biologiska aspekterna vid OCD vuxit och jag ingår också nu i en studie med magnetresonansspektroskopi før att belysa neurokemiska frågestællningar vid OCD.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send