Ingvild Barbara Follestad

Seniorkonsulent

ibf@r-bup.no

479 96 206

Ingvild Follestad er seniorkonsulent og koordinator i KOBA-prosjektet (Kunnskapsoverføring i barnevernet).

Kompetanse

Ingvild har kompetanse på prosjekt- og forskningskoordinering, e-læring og lederstøtte. Før hun kom til RBUP i 2013 jobbet hun som organisasjonssekretær i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) og på Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen. Ingvild jobber i seksjonen Forskergruppe førstelinjetjenester og er særlig opptatt av implementering og prosjektkoordinering, god kommunikasjonsflyt og samarbeid mellom RBUP og tjenestene.

Fagbakgrunn

Ingvild tar en mastergrad i barn og unges psykiske helse ved NTNU.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send