Inger Elisabeth Hodne

Inger Elisabeth Hodne

Seksjonsleder

inger.hodne@r-bup.no

918 26 384

Kompetanse:
Undervisning

Spesialistkompetanse i barne-, ungdoms- og familiepsykologi. Profesjonell og faglig utvikling i psykisk helsetjenester og barnevern. Deltakelse- og medvirkningsprosesser. Samarbeid mellom faggrupper og tjenester. Kunnskapsledelse, familieterapi, spesialistutdanning.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av at RBUP er en pålitelig og inspirerende utviklingspartner for fagpersonell og tjenester, som ønsker å bidra til og fremme: Barn, unges og familiers vekst og utvikling, samarbeid mellom familier og profesjonelle, praksiskunnskap og kunnskapsbasert praksis, profesjonell og personlig utvikling, samt lærende organisasjoner.

Jeg er utdannet psykolog (1985) og har arbeidet med barn, unge og familier i nærmere 20 år, i psykisk helsevern og barnevern. Jeg har ledet utviklings- og prosjektarbeid knyttet til foreldre-involvering og medvirkningsprosesser i barnevernsarbeid. Siden jeg begynte i RBUP i 2004 har jeg ledet arbeid med utvikling av undervisningsprogrammer for å fremme trygg og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse i barn- og ungetjenestene. Jeg har også erfaring som personalleder i kunnskapsintensiv virksomhet, med store krav til fleksibilitet og endringskapasitet.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send