Inger Elisabeth Hodne

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Inger er seksjonsleder for Utdanning førstelinjetjenester og jobber blant annet med tjenestestøtte.

Kompetanse

Inger har jobbet i RBUP siden 2004 og har ledet arbeid med utvikling av undervisningsprogrammer for å fremme trygg og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse i barn- og ungetjenestene. Hun har arbeidet med barn, unge og familier i nærmere 20 år, i psykisk helsevern og barnevern. Hun har spesialistkompetanse i barne-, ungdoms- og familiepsykologi, kompetanse innen profesjonell og faglig utvikling i psykisk helsetjenester og barnevern, deltakelse- og medvirkningsprosesser, samarbeid mellom faggrupper og tjenester, kunnskapsledelse, familieterapi og spesialistutdanning. Inger har ledet utviklings- og prosjektarbeid knyttet til foreldre-involvering og medvirkningsprosesser i barnevernsarbeid og har erfaring som personalleder i kunnskapsintensiv virksomhet, med store krav til fleksibilitet og endringskapasitet.

Inger er særlig opptatt av at RBUP er en pålitelig og inspirerende utviklingspartner for fagpersonell og tjenester, som ønsker å bidra til, og fremme: Barn, unges og familiers vekst og utvikling, samarbeid mellom familier og profesjonelle, praksiskunnskap og kunnskapsbasert praksis, profesjonell og personlig utvikling, samt lærende organisasjoner.

Fagbakgrunn

Inger er utdannet psykolog (1985). 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send