Heidi Jacobsen

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Heidi jobber som forsker i Spedbarnsnettverket hvor hun blant annet arbeider med en oppfølgingsstudie av sitt doktorgradsprosjekt. Heidi underviser også i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet.

Kompetanse

Heidi har blant annet kompetanse på ASQ, barnevern, sped- og småbarn og tilknytning. I 2014 fullførte hun sin doktorgrad med tittelen: Foster care - an opportunity for young children: A longitudinal and prospective study of foster children’s attachment and development. Heidi jobber i seksjonen Forskergruppe sped- og småbarn og er særlig interessert i tilknytningsteori og utviklingsteori, og hvordan denne kunnskapen kan benyttes i barnevernssammenheng, med spesielt fokus på fosterbarn.

Fagbakgrunn

Heidi er utdannet sykepleier og psykolog.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send