Heidi Jacobsen

Heidi Jacobsen

Forsker

heidi.jacobsen@r-bup.no

952 33 003

Kompetanse:
Forskning

ASQ, Barnevern, Sped- og småbarn, Tilknytning

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig interessert i tilknytningsteori og utviklingsteori og hvordan denne kunnskapen kan benyttes i barnevernssammenheng, med spesielt fokus på fosterbarn. Min oppgave i nettverket er å videreføre mitt doktorgradsprosjekt og jeg arbeider for tiden med en oppfølgingsstudie når barna har blitt 8 år. I tillegg til andre forskningsprosjekter underviser jeg i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet.

Jeg er utdannet sykepleier og psykolog og er ansatt som forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Jeg fullførte i 2014 min doktorgrad med tittelen: Foster care - an opportunity for young children: A longitudinal and prospective study of foster children’s attachment and development.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send