Hilde Melsom

Hilde Melsom

Studieleder

hilde.melsom@r-bup.no

908 25 684

Kompetanse:
Undervisning

Tilknytning, utviklingspsykologi, sped- og småbarns psykiske helse, tidlig intervensjon, svangerskapets psykologi, mindfulness (oppmerksomt nærvær).

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av tidlig intervensjon med fokus på å støtte foreldre i å se og forstå barnets følelsesuttrykk og hjelpe barnet med følelsesregulering. Samtidig er jeg opptatt av hvordan oppmerksomt nærvær kan være et verktøy for foreldre og oss hjelpere i arbeidet med emosjonsregulering og selvivaretakelse.

Jeg er utdannet sykepleier og psykolog med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg har arbeidet med gravide, sped- og småbarn og deres familier i sykehus, barne- og ungdomspsykiatrien og spedbarnevernet, samt i egen privatpraksis. Nå er jeg ansatt som studieleder ved Nationalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse, hvor jeg arbeider med undervisning og veiledning i Circle of Security – Trygghetssirkelen. Jeg er utdannet mindfulness (MBSR) instruktør fra Institue for Mindfulness- based Approaches – IMA, og holder kurs i metoden.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send