Hilde Melsom

Studieleder

hilde.melsom@r-bup.no

908 25 684

Hilde Melsom er studieleder i Seksjon for sped- og småbarn hvor hun arbeider med undervisning og veiledning i Circle of Security (Trygghetssirkelen).

Kompetanse

Hilde har kompetanse innen tilknytning, utviklingspsykologi, sped- og småbarns psykiske helse, tidlig intervensjon, svangerskapets psykologi og mindfulness (oppmerksomt nærvær). Hun har arbeidet med gravide, sped- og småbarn og deres familier i sykehus, barne- og ungdomspsykiatrien og spedbarnevernet samt i egen privatpraksis. Hilde er utdannet mindfulness (MBSR) instruktør fra Institue for Mindfulness - based Approaches (IMA), og holder kurs i metoden. Hun jobber i Seksjon for sped- og småbarn og er særlig opptatt av tidlig intervensjon med fokus på å støtte foreldre i å se og forstå barnets følelsesuttrykk og hjelpe barnet med følelsesregulering. Samtidig er hun opptatt av hvordan oppmerksomt nærvær kan være et verktøy for foreldre og oss hjelpere i arbeidet med emosjonsregulering og selvivaretakelse.

Fagbakgrunn

Hilde er utdannet sykepleier og psykolog med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send