Heidi Frantzen

Spesialrådgiver

heidi.frantzen@r-bup.no

466 83 889

Heidi Frantzen er spesialrådgiver og studieleder for barnevernspedagogene på spesialistutdanningen, gruppeleder for videreutdanning i barnevernfaglig veiledning og jobber også med implementering av ny kunnskap i barnevernet.

Kompetanse

Heidi har kompetanse på implementering, barnevern, psykisk helse og rus. Hun har variert erfaring både fra første og annenlinjetjenesten, blant annet som miljøterapeut både på institusjon og ambulant, behandler og saksbehandler. Heidi jobber i seksjonen Utdanning annenlinjetjenester og er særlig opptatt av at formidlingen blir nyttig for de hun skal formidle til. Dette innebærer praksisnær, realistisk og tydelig formidling. Heidi ønsker å skape gode hverdager for barn og unge.

Fagbakgrunn

Heidi er klinisk barnevernspedagog innen psykisk helsearbeid og har en master i familiebehandling fra HiOA (2015). I tillegg har hun videreutdanning i psykisk helsearbeid (2007) og videreutdanning i veiledning og coaching (2008).

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send