Marit Bergum Hansen

Marit Bergum Hansen

Avdelingsleder

marit.bergum.hansen@r-bup.no

975 61 432

Kompetanse:

Barnevern, behandlingsmetodeutdanning, forebygging, Marte Meo, rusproblematikk, sped- og småbarn, tidlig intervensjon, tilknytning, utviklingspsykologi

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av barns utvikling og deres psykiske helse i de første leveårene.

Jeg er leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse og har tidligere vært sjef for Aline spedbarnsenter. Jeg er utdannet cand.polit. og har blant annet videreutdanning i familieterapi og er lisensiert Marte meo supervisor. Jeg har hatt flere internasjonale oppdrag, bl.a. i en internasjonal stiftelse for å fremme lokale familiestøttende programmer. Jeg har initiert og lagt til rette for en rekke forskningsprosjekter om utsatte sped- og småbarn og deres familier. Jeg ledet også et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Nic. Waals insitutt og Aline poliklinikk. Jeg har bred erfaring fra bruk av systematiske kartleggings- og utredningsverktøy i arbeidet med de minste barna.

Jeg har også erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, fylkeskommunalt barnevern og pedagogisk psykologisk tjeneste.

 

 

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send