Hans Bugge Bergsund

Hans Bugge Bergsund

Prosjektmedarbeider

hbb@r-bup.no

900 97 195

Kompetanse:
Forskningsstøtte

Kunnskapsoppsummering, litteratursøk Kvalitativ metode, SWOT-metodikkinnsamling av forskningsdata.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av å bruke god forskningsmetodikk for å oppnå nyttige og relevante resultater som kan komme barn, unge og familier til gode.

Jeg har en mastergrad i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Masteroppgaven min omhandlet implementering av internettintervensjoner for depresjon. På RBUP jobber jeg med evaluering av adopsjonsforberedende kurs, oppfølging av fosterhjemsbarn og utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send