Karianne Thune Hammerstrøm

Karianne Thune Hammerstrøm

Seniorrådgiver

kth@r-bup.no

919 90 305

Kompetanse:

Systematiske oversikter, kunnskapsbasert praksis, litteratursøk, metoder for kunnskapsoppsummering, forskningsdesign.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av at det vi gjør skal være nyttig, og å utforme prosjekter slik at de blir både gjennomførbare for oss og anvendelige for oppdragsgivere og andre brukere.

Jeg har vært ansatt hos RBUP siden 2015, men har jobbet med oppsummert forskning siden 2006, da jeg ble ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Jeg er utdannet bibliotekar, og har jobbet lenge med å gjøre systematiske søk, men har også vært prosjektleder, skrevet rapporter og vært leder for seksjon for velferdstjenester på Kunnskapssenteret. Hos RBUP er jeg prosjektleder for IN SUM-databasen, er involvert i arbeidet med å lage en BUP-håndbok, og jobber med store og små forskningsoppsummeringsprosjekter. 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send