Karianne Thune Hammerstrøm

Seniorrådgiver

kth@r-bup.no

919 90 305

Karianne Thune Hammerstrøm er seniorrådgiver og involvert i arbeidet med å lage en BUP-håndbok og jobber med store og små forskningsoppsummeringsprosjekter.

Kompetanse

Karianne har kompetanse på systematiske oversikter, kunnskapsbasert praksis, litteratursøk, metoder for kunnskapsoppsummering og forskningsdesign. Hun jobber i seksjonen Stab og har jobbet med oppsummert forskning siden 2006, da hun ble ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Karianne har jobbet lenge med å gjøre systematiske søk, men har også vært prosjektleder, skrevet rapporter og vært leder for seksjon for velferdstjenester på Kunnskapssenteret. Hun er særlig opptatt av at det vi gjør skal være nyttig, og å utforme prosjekter slik at de blir både gjennomførbare for oss og anvendelige for oppdragsgivere og andre brukere.

Fagbakgrunn

Karianne er utdannet bibliotekar.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send