Astrid Furre er forsker og særlig opptatt av bruk av tvang i psykisk helsevern for barn og unge, og i barnevernet.

Kompetanse

Astrid har kompetanse på dialektisk atferdsterapi og ungdom med særlig alvorlige atferdsvansker i barnevernet. Hun har jobbet mange år i psykisk helsevern for barn og unge og også på barneverninstitusjon. Astrid har 31 års erfaring med å jobbe på Barnevernvakta i Oslo og deretter i Asker og Bærum. Her i RBUP jobber Astrid på seksjonen Forskergruppe annenlinjetjenester.

Fagbakgrunn

Astrid har hovedfag i sosialt arbeid og fullførte i 2017 sin doktorgrad om bruk av tvangsmidler i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send