Malin Trædal Flem

Kurskoordinator

malin.tredal.flem@r-bup.no

947 93 855

Malin Trædal Flem er kurskoordinator og jobber blant annet med å fylle databasene med innhold som er relevant for kursdeltakere og arrangører, og annonsere kurstilbud.

Kompetanse

Malin har kompetanse innen koordinering og prosjektarbeid, og samarbeider med ledere, studieledere og kurskoordinatorer. Hun har ansvar for e-post og flyere, og sørger for at det finnes egnede undervisningslokaler tilgjengelig for forelesere og kursdeltakere, og at de vet når de skal møte opp. Malin lager kontrakter til foreleserne og skaffer det av materiell og teknisk utstyr som skal til for å gjennomføre undervisningen.

Malin jobber i seksjonen Prosjekt- og kursadministrasjon, og er særlig opptatt av gode arbeidsprosesser, dokumentasjon, deling av informasjon, å utvikle arbeidsredskaper, fagforeningsarbeid og prosjektarbeid.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send