Barbro Fedøy

Om meg

Barbro er studieleder og jobber som studiekonsulent for metodefordypningen kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

Kompetanse

Barbro har kompetanse på angst, depresjon, OCD, skolevegring, miljøterapi, selvmordsforebyggende arbeid og barn- og unges psykiske helse. Hun har 20 års erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, både i 2. og 3. linjen. For tiden jobber hun 60 prosent som privatpraktiserende sosionom/kognitiv terapeut for barn, unge og voksne, og 40 prosent som studiekonsulent for metodefordypningen kognitiv adferdsterapi for barn og unge her ved RBUP. Hun jobber med det praktiske rundt selve gjennomføringen av utdanningen, har noe undervisning, kontakt med forelesere, reviderer og ferdigstiller pensumlister, semesterplaner osv. Barbro har også en liten stillingsbrøk som veileder i Mestrende Barn-programmet. Hun er særlig opptatt av barn og unge med depresjon og ulike angstlidelser, tidlig intervensjon og hva som bidrar til god mental helse. Barbro jobber i seksjonen Metodeutdanning.

Fagbakgrunn

Barbro er klinisk sosionom, med fordypning i klinisk miljøterapi og kognitiv adferdsterapi for barn og unge.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send