Barbro Fedøy

Barbro Fedøy

Studiekonsulent

barbro.fedoy@r-bup.no

450 44 332

Kompetanse:
Undervisning

Kognitiv adferdsterapi for barn og unge, angst, depresjon, ocd, skolevegring, miljøterapi, selvmordsforebyggende arbeid, barne- og unges psykiske helse

Om meg

Jeg er særlig opptatt av hva barn og unge med depresjon og ulike angstlidelser, tidlig intervensjon og hva som bidrar til god mental helse.

Jeg er klinisk sosionom, med fordypning i klinisk miljøterapi og kognitiv adferdsterapi for barn og unge. Jeg har 20 års erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, både 2. og 3. linje. For tiden jobber jeg 60 prosent som privatpraktiserende sosionom/kognitiv terapeut for barn, unge og voksne, og 40 prosent som studiekonsulent for metodefordypningen kognitiv adferdsterapi for barn og unge her ved RBUP. Dette innebærer blant annet praktisk gjennomføring av utdanningen, noe undervisning, kontakt med forelesere, revidering og ferdigstillelse av pensumlister, semesterplaner osv. Jeg har også en liten stillingsbrøk som veileder i Mestrende Barn-programmet.

 

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send