Thomas Engell

Thomas Engell

Doktorgradsstipendiat

thomas.engell@r-bup.no

926 29 556

Kompetanse:
Forskning

Barnevern, anvendt forskning, implementeringsvitenskap og psykologi.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av å omsette kunnskap fra forskning til nyttig praksis og kvalitetsforbedring som skal komme barn og unge til gode.

Jeg har en mastergrad i kognitiv og biologisk psykologi fra NTNU i Trondheim og bachelor i psykologi fra Høgskolen i Lillehammer. Jeg har tidligere forsket noe på audiovisuell persepsjon og psykofysiologiske påvirkninger av naturomgivelser.

Her i RBUP har jeg jobbet med å utvikle forskningsprosjekt for forbedring av skoleprestasjoner blant barn i barnevernet. Jeg arbeider nå med et kunnskapsoverføringsprosjekt hvor hensikten er å styrke det kommunale barnevernets kompetanse til å støtte skolegangen til barn i barnevernet. Påbegynte PhD knyttet til dette i 2015. Jeg er involvert i diverse arbeid i barnevernsfeltet, blant annet utvikling av kunnskapsbasert veileder for trygghet og sikkerhet på barneverninstitusjoner.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send