Elisabeth Hellzén

Elisabeth Hellzén

Studieleder

elisabeth.hellzen@r-bup.no

980 37 337

Kompetanse:
Undervisning

Sosial ulikhet, sosialpolitikk, brukermedvirkning og etniske minoriteter, psykososialt arbeid, utviklingsfremmende arbeid med ungdom.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av de forhold mennesker lever under og hvordan de påvirker mulighetene for å få et godt liv.

Av utdanning er jeg sosionom fra Stockholms universitet (1983), klinisk sosionom fra Nic Waals institutt (1992) og Cand polit i Flerkulturell og utviklingsrettet utdanning fra HIOA (2001). Jeg er også godkjent veileder og etterutdanning i nevropsykiatri og sertifisert ICDP-trener med erfaring fra arbeid med grupper i Norge og Zambia.

Ved BI har jeg studert personalledelse og jeg har lang erfaring fra arbeid innen BUP, barnevern, habilitering og frivillige organisasjoner. Jeg er også engasjert i bistandsarbeid, og har hatt flere opphold i Nicaragua, Bangladesh og Zambia hvor jeg blant annet jobbet for Svenske Forum Syd og Redd Barna-alliansen med alternativ til vold, barneprostitusjon og offer for menneskehandel. Jeg deltok blant annet i Redd Barnas beredskapsstyrke etter Tsunamien på Sri Lanka i 2005. Dette feltet engasjerer meg fordi jeg har stor tro på at menneskemøter i meningsfulle prosjekter kan bidra til endring – så i 2014 var jeg en av grunnleggerne av organisasjonen «Sosialarbeidere uten Grenser» i Norge.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send