Ingeborg Egebjerg

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ingeborg Egebjerg er studieleder og jobber både nasjonalt og internasjonalt med International Child Development Programme (ICDP), et arbeid relatert til styrkning av omsorgskompetanse og samspillsutvikling hos foreldre.

Kompetanse

Ingeborg har terapeutisk erfaring med bruk av kreative teknikker, kroppsterapeutiske elementer og mindfulness. Hun har siden slutten av 90-tallet også jobbet med undervisning, og med utvikling av fag innen tre beslektede områder: Psykoterapi med barn og ungdom i et nyere relasjonsorientert perspektiv, mindfulness (MBSR) og International Child Development Programme (ICDP). Ingeborg har kompetanse bl.a. innen foreldreveiledning, utviklingspsykologi, veiledning og metodeutvikling. Hun jobber i seksjonen Metodeutdanning og er særlig opptatt av det oppmerksomme nærværs betydning i møtene med barn, ungdom og deres familier.

Fagbakgrunn

Ingeborg er psykologspesialist med variert klinisk bakgrunn innen psykisk helsevern.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send