Ingeborg Egebjerg

Ingeborg Egebjerg

Studieleder

ingeborg.egebjerg@r-bup.no

916 12 307

Kompetanse:
Undervisning

Psykoterapi, mindfulness (MBSR), foreldreveiledning (ICDP), utviklingspsykologi, veiledning og metodeutvikling.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av det oppmerksomme nærværs betydning i møtene med barn, ungdom og deres familier.

Jeg er psykologspesialist med variert klinisk bakgrunn innen psykisk helsevern. Terapeutisk erfaring med bruk av kreative teknikker, kroppsterapeutiske elementer og mindfulness. Jeg har siden slutten av 90-tallet også jobbet med undervisning, og med utvikling av fag innen tre beslektede områder: Psykoterapi med barn og ungdom i et nyere relasjonsorientert perspektiv, mindfulness og International Child Development Programme (ICDP). Jeg jobber både nasjonalt og internasjonalt med ICDP, et arbeid relatert til styrkning av omsorgskompetanse og samspillsutvikling hos foreldre.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send