Filip Drozd

Filip Drozd

Forsker

filip.drozd@r-bup.no

975 16 188

Kompetanse:
Forskning

Utvikling av tiltak og metoder for barn, unge og deres foreldre. E-helse og internett intervensjoner. Implementering av tiltak i tjenestene. Tiltak- og evalueringsforskning. Kommunale helsetjenester.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av å omsette forskning i praksis, og bruke forskningsmetoder for å jobbe systematisk for bedre og sikrere tjenester for barn og unge, og deres familier.

Jeg har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og tok doktorgraden på evaluering av internett-intervensjoner i 2013. De første årene jobbet jeg i kommunale boliger for mennesker med psykiske lidelser og underviste universitetsstudenter i psykologi på bachelor- og masternivå. I de senere årene har jeg både utviklet og forsket på ulike e-helseløsninger. I forbindelse med dette arbeidet ble jeg interessert i de yngste barna og foreldrenes psykiske helse (bl.a. foreldre med barn med ADHD og fødselsdepresjon). I min forskning på RBUP er jeg spesielt opptatt av ulike tiltak fra utviklingen til evalueringen til implementeringen for en varig praksisendring, og er involvert i flere prosjekter (bl.a. Mamma Mia, Newborn Behavioral Observation, Marte Meo, m.fl.).


 

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send