Arild Bjørndal

Arild Bjørndal

Direktør

arild.bjorndal@r-bup.no

922 92 963

Kompetanse:
Forskning
Ledelse
Undervisning

Samfunnsmedisin, kunnskapsbasert praksis, forskningsmetode, folkehelsearbeid, kunnskapshåndtering.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av at ledere for barne- og ungetjenestene i kommuner, spesialisthelsetjenesten og i barnevernet, skal oppleve å ha god faglig støtte fra oss.

Jeg har vært direktør ved RBUP Øst og Sør fra slutten av 2010. Jeg er samfunnsmedisiner og har tidligere arbeidet som avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Statens institutt for folkehelse, divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og fagdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

I mange år var jeg professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og styreleder i The Campbell Collaboration, og fremfor alt har jeg vært opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Jeg var en av initiativtakerne til etableringen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og til et elektronisk bibliotek for norsk helsetjeneste; Helsebiblioteket. Jeg har også arbeidet aktivt, i og utenfor helsetjenesten, for å skape en bedre informasjonsarkitektur i verden i form av registre over oppdaterte systematiske oversikter om effekt av virkemidler (The Cochrane Collaboration på helseområdet og The Campbell Collaboration på justis, utdanning, utvikling, barnevern og sosialt arbeid).

De siste fem årene har mitt hovedfokus vært barn og unges psykiske helse og barnevern. I 2015-2016 leder jeg et arbeid for utviklingen av kompetansesektoren på området. Alle kompetansesentrene skal være «en tjeneste for tjenestene». Nå arbeider vi – selv om det er mange sentre i ulike vertsorganisasjoner - for å fremstå som én samlet kompetansetjeneste.

 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send