Anne Kari Dersyd

Anne Kari Dersyd

Seniorkonsulent

akd@r-bup.no

976 79 636

Om meg

Anne Kari er seniorkonsulent og jobber med prosjektkoordinering og administrativ forskningskoordinering.

Kompetanse

Anne Kari har blant annet jobbet med prosjektkoordinering innen multisenter behandlingsforskning. I en periode jobbet hun som prosjektmedarbeider i et engasjement ved RVTS Øst. Der deltok hun i to estimeringsstudier av forekomst av opplevd seksuelt og fysisk overgrep i barndommen hos pasienter ved DPS i Norge, og forekomst av opplevd tortur hos flyktningegrupper i Norge. Anne Kari er opptatt av at barn skal kunne vokse opp i et trygt og inkluderende samfunn og i 2007 jobbet hun som prosjektmedarbeider på et oppdrag fra Bærum DPS om kartlegging av behandlingstilbudet til flyktninger.

Fagbakgrunn

Anne Kari er utdannet ingeniør innen kjemisk analyse og prosesskjemi fra Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har også ett års studie innenfor kjemisk analyse samt ex.fac. i språkvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send