Anne Kari Dersyd

Anne Kari Dersyd

Seniorkonsulent

akd@r-bup.no

976 79 636

Kompetanse:

Administrativ prosjektkoordinering innen multisenter behandlingsforskning og administrativ forskningskoordinering.

Om meg

Jeg er særlig opptatt av at barn skal kunne vokse opp i et trygt og inkluderende samfunn.

Jeg er utdannet ingeniør innen kjemisk analyse og prosesskjemi fra Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Oslo. Jeg har også ett års studie innenfor kjemisk analyse samt ex.fac. i språkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Jeg har vært ansatt i RBUP siden 2008 der jeg har diverse erfaring innenfor administrativ prosjektkoordinering og forskningskoordinering. I en periode jobbet jeg som prosjektmedarbeider i et engasjement ved RVTS Øst. Der deltok jeg i to estimeringsstudier av forekomst av opplevd seksuelt og fysisk overgrep i barndommen hos pasienter ved DPS i Norge, og forekomst av opplevd tortur hos flyktningegrupper i Norge. I 2007 jobbet jeg som prosjektmedarbeider i oppdrag fra Bærum DPS om kartlegging av behandlingstilbudet til flyktninger.
 
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send