Helen Johnsen Christie

Helen Johnsen Christie

Spesialrådgiver

helen.christie@r-bup.no

958 25 303

Kompetanse:
Undervisning

Traumer

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Fra 1. oktober 2011 har Helen Christie trådt til side for å arbeide i en fagstilling ved RBUP Øst og Sør. Som fagperson vil hun særlig fokusere på traumer og resiliensfeltet, samt internasjonalt arbeid.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send