Christian Lunde-Hanssen

Gruppeleder

clha98@hotmail.com

930 23 456

Christian Lunde-Hanssen er gruppeleder, foreleser og veileder på metodeutdanningen for kognitiv atferdsterapi.

Kompetanse

Christian har kompetanse på generell utredning og behandling av psykiske lidelser. Han har spesialisert kunnskap innenfor angst, depresjon og atferdsforstyrrelse, herunder risikovurderinger og utredning/behandling av skadelig seksuell atferd. Christian har også bred erfaring som behandler og veileder innenfor kognitiv atferdsterapi, og har 15 års erfaring fra 1-3. linje tjenesten for psykisk helsevern med barn og ungdom. Christian har også erfaring fra privatpraksis med voksne, er sertifisert PMTO-terapeut og har vært med å veilede i «Mestrende barn»-prosjektet ved RBUP. Han jobber i seksjonen Metodeutdanning og er særlig opptatt av barn og ungdom som har en problematisk/skadelig seksuell atferd og som har behov for kartlegging og utredning.

Fagbakgrunn

Christian er utdannet psykologspesialist.
 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send